Ing. Robert Fajfr

technický inženýr, obchodní specialista a divadelník

„Svobodně, s respektem a bez obav!”

Od dětství žije v Trutnově. O společenské a politické dění se zajímá již od studií v Praze, kde se aktivně účastnil přelomových událostí let 1988 a 1989. Po Sametové revoluci se účastnil expertních kurzů v rámci programu PHARE se zaměřením na podporu exportu, díky čemuž se mu dostalo příležitosti získat zkušenosti i v zahraničí. Od té doby se věnuje zejména mezinárodnímu obchodu. V současné době zastává pozici vedoucího expertní skupiny se specializací na logistické systémy v různých průmyslových odvětvích. V roce 2018 byl zvolen zastupitelem Města Trutnov. Svůj volný čas věnuje zejména své rodině, svému psovi, umění, amatérskému divadlu, sportu, ale také pomáhá v organizaci a rozvoji různých společenských, sousedských a kulturních akcí.

„V přelomovém roce 1989 jsem byl studentem a od té doby se v mém městě hodně změnilo k lepšímu. Vnímám však i snahy některých skupin o omezování osobních svobod a porušování demokratických principů. Jedním z nich je pravidelná obměna správy a politické representace. Stejně tak mě znepokojují rizika spojená s globálním oteplováním, devastací orné půdy, nedostatečným zadržováním vody v krajině a nekontrolovatelnou urbanizací. Každý se do řešení těchto problémů může zapojit. Minimálně tím, že přijde volit. “