Západní obchvat - Kudy povede?

Často jsme jako opozice kritizováni, že nedokážeme prosadit nic z našich předvolebních slibů. To, že tomu tak není, ukazuje například naše snaha o zamezení rozšíření průmyslové zóny u sídliště Zelená Louka.

více informací

Finanční výbor - shrnutí

Čtyři roky jsme pravidelně před zasedáním zastupitelstva navštěvovali finanční výbor. Jde o poradní orgán zastupitelstva. Čtyři roky se snažíme přesvědčit jeho vedení i členy o novém pohledu na jeho význam. Nevnímáme totiž Finanční výbor jako pouhou účetní kontrolu plnění rozpočtu a účetních dokladů, nýbrž snažíme se vždy k jednotlivým položkám vyjadřovat a podávat podněty ke případným změnám.

více informací

Petr Sobotka lídrem kandidátky

Uskupení Žít v Trutnově kandiduje již potřetí v řadě v komunálních volbách, které se konají 23.-24. září 2022. Lídrem kandidátky byl zvolen dlouholetý zastupitel a zkušený politik Mgr. Petr Sobotka.

více informací

Krajské volby

Mnoho věcí, které se dotýkají našeho města, lze ovlivnit z lavic krajského zastupitelstva. Jeho složení se bude volit už letos na podzim 02. - 03. 10. 2020. Z našeho uskupení Žít v Trutnově máme na předních místech kandidátky hned několik osobností. Ty ve volbách podpoří koaliční projekt SPOLU PRO KRAJ, který tvoří nezávislé osobnosti kraje, zástupci Zelených a Sociální demokracie.

více informací

Odpuštěná smluvní pokuta

Březnové zastupitelstvo neschválilo odpuštění smluvní pokuty jednomu developerovi, protože nedodržel podmínky smlouvy. Potud je vše v pořádku, neboť by se měla uplatňovat zásada římského práva "Pacta sunt servanda" (dohody se dodržují).  Je tu však jedno velké "ALE"...

více informací

Pomoc v boji s Koronavirem

Vážení Trutnováci, v době koronavirové pandemie kdy je naše republika ve stavu nouze, nechceme sedět doma se složenýma rukama a nabízíme nejvíce ohrožené skupině obyvatel našeho města pomoc. Všichni víme, že nejvíce ohroženou skupinou jsou naši senioři, kteří ale potřebují naši pomoc zejména při nakupování a obstarávání věcí pro běžný život.

více informací

Návrh změn rozpočtu města Trutnova

S ohledem k závažné situaci vzniklé zpožděním stavby dálnice D 11 za výstavbou v Polsku, je dle našeho názoru nezbytné, aby město Trutnov zásadně přehodnotilo plány svých investičních akcí. Bez ohledu na důvody zpoždění nelze předpokládat, že by Ředitelství silnic a dálnic nebo vedení kraje připravily nezbytná opatření v rámci dopravní infrastruktury, která není v jejich vlastnictví, nebo na které se obvykle nepodílejí.

více informací

Poříčí aneb zanedbané středisko volného času

Zatímco starosta s hrdostí přebírá ceny za stavbu Střediska volného času (SVČ), my s politováním sledujeme , jak vypadá "péče" o jiné středisko volného času - hřiště v Poříčí. V návrhu rozpočtu na rok 2020 jsme prostředky na rekonstrukci nenalezli. Těžko se asi hledají, když existují otesánci jako je UFFO, dotované 40 miliony korun, ke kterému se nyní přidá právě SVČ s příspěvkem 12 milionů korun na provoz.

více informací