Ing. Václav Javůrek

dopravní inženýr a hokejový trenér

„Konec strkání hlavy do písku před problémy v dopravě, dopravu do rukou odborníků!”

Jako absolvent dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze se dlouhodobě věnuje dopravní infrastruktuře, zejména z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Působí jako trenér hokejové mládeže. Ve volném čase se věnuje turistice, zajímá se o historii, architekturu a urbanismus. Jako zastupitel města inicioval vznik odborného orgánu města pro dopravu, v studii upozornil na nebezpečné přechody na Horské ulici a navrhl jejich úpravy, inicioval rekonstrukci nebezpečného místa se zastávkou MHD na Šestidomí. Usiluje o změny v organizaci parkování, modernizaci zastávek autobusů, vlakových i autobusového nádraží. Připravil návrhy na rozvoj cyklistických stezek a odstranění bariér pro tuto dopravu. Spolupodílel se na aktivitách pro demokratizaci pravidel příspěvků zastupitelů do Radničních listů.

„Řešení problémů s parkováním vyžaduje citlivý přístup, znalost místa a jeho specifik. Parkování v našem městě se v současné době řeší spíše dalším přidáváním zákazů a represí. Pokud stávající parkování je v rozporu s předpisy, ale nezpůsobuje problémy s plynulostí provozu a není nebezpečné, má se takové parkování legalizovat. Změnami organizace provozu a parkování lze získat další parkovací stání. Vedení města není schopno správně uchopit tento problém a to ani v případě, že získá odbornou studii jako v případě Kryblice. Pouze zapojením odborníků, využitím dobrých řešení z jiných měst a souběžným rozvojem všech druhů dopravy lze dosáhnou toho, aby Trutnov byl skutečně moderním městem 21. století.”