Efektivní podpora cyklistiky

Méně je někdy více. Proto také přinášíme a podporujeme drobné zásahy do dopravní infrastruktury, s cílem podpořit cyklistiku bez zbytečného omezení ostatních účastníků silničního provozu.

Pracovní skupině pro záležitosti cyklodopravy v Trutnově jsme předložili návrh na zřízení stezky pro chodce a cyklisty, v úseku méně využívaného chodníku na Úpském nábřeží mezi vlakovým nádražím a mostem vedoucím na Malé náměstí k Obchodní akademii. Je paradox, že tak základní věc, jako je propojení cyklodopravy a železniční dopravy dosud současné vedení města neřešilo, přestože se podpora cyklistiky již léta uvádí ve strategickém plánu města.

Náš návrh, obnášející pouhou instalaci dopravního značení, byl pracovní skupinou před několika měsíci odsouhlasen. Na doporučení pracovní skupiny, ve které sedí dva místostarostové, zatím vedení města dle našich informací nereagovalo. Škoda, stezka mohla sloužit již letošní léto.

Ing. Václav Javůrek - Kandidát č. 4 Žít v Trutnově