Ing. Robert Fajfr

technický inženýr, obchodní specialista, živnostník, 51 let

„Do budoucna  slušně,, rozumně a sousedsky. Bez obav!”

Od dětství žije v Trutnově. O společenské a politické dění se zajímá již od studií v Praze, kde se aktivně účastnil přelomových událostí let 1988 a 1989. Po Sametové revoluci se účastnil expertních kurzů v rámci programu PHARE se zaměřením na podporu exportu, díky čemuž se mu dostalo příležitosti získat zkušenosti i v zahraničí. Od té doby se věnuje zejména mezinárodnímu obchodu. V současné době zastává pozici vedoucího expertní skupiny se specializací na logistické systémy v různých průmyslových odvětvích. Svůj volný čas věnuje zejména své rodině, svému psovi, umění, amatérskému divadlu, sportu, ale také pomáhá v organizaci a rozvoji různých společenských, sousedských a kulturních akcí.

„Jsem rád Trutnovákem a na své město a svůj kraj nedám dopustit. Zajímá mne, co se v „Trauči“ děje. Ano, naše město se od 80. let hodně změnilo a dnes je to znovu příjemné místo k žití. Proč ale některým rozhodnutím je těžké porozumět, proč se dozvídáme o různých demolicích či plánovaných projektech až těsně před realizací, proč jsou některé společenské a kulturní akce podporované a jiné ne, proč mám někdy pocit, že je to znovu o nás bez nás? Pojďme si vzít příklad od některých jiných měst, kde jsou koalice a opozice partnery v jednání a na výsledcích je to výrazně znát.