Ing. Jaroslav Andrle Ph.D.

zastupitel, biochemik, kynolog, 39 let

„Nejen v podhůří Krkonoš, má životní prostředí své místo.“

Bývalý koordinátor vědy a výzkumu KRNAP, podílel se mimo jiné na mezinárodním projektu pro koordinaci managementu a výzkumu Arktických polárních stanic INTERACT, na zařazení Krkonoš do systému Long Term Ekological Research (LTER), stejně jako na projektu Geopark Krkonoše. Dlouhodobě se věnuje kynologii. Ve volném čase si užívá pobyt v přírodě a rád si zahraje míčové hry.

„V Trutnově se často zbytečně kácí zdravé stromy, zatímco výsadba nových stromů jako krajinotvorných a urbanistických prvků značně pokulhává. Vlastníci psů nemají možnost nikde venčit psa na volno, přestože platí nejvyšší poplatky za psy v republice. Územní plán města připouští rozšiřování obytných zón do volné přírody, ačkoliv lze stavět i jinde. Zřiďme komisi pro životní prostředí a veškerá tato témata komunikujme na odborně-profesionální úrovni."