Ing. Václav Javůrek

dopravní inženýr, 43 let

„Konec strkání hlavy do písku před problémy v dopravě, dopravu do rukou odborníků!”

Absolvent dopravní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze. Dlouhodobě se věnuje dopravní infrastruktuře, zejména z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Působí jako trenér hokejové mládeže. Ve volném čase se věnuje turistice, zajímá se o historii, architekturu a urbanismus.

“Řešení problémů s parkováním vyžaduje citlivý přístup,  znalost místa a jeho specifik. Parkování v našem městě se v současné době řeší spíše dalším přidáváním zákazů a represí. Pokud stávající parkování je v rozporu s předpisy, ale nezpůsobuje problémy s plynulostí provozu a není nebezpečné, má se takové parkování legalizovat. Změnami organizace provozu a parkování lze získat další parkovací stání. Vedení města není schopno správně uchopit tento problém a to ani v případě, že získá odbornou studii, jako v případě Kryblice. Pouze zapojením odborníků, využitím dobrých řešení z jiných měst a souběžným rozvojem všech druhů dopravy lze dosáhnou toho, aby Trutnov byl skutečně moderním městem 21. století.”