Finanční výbor - shrnutí

Čtyři roky jsme pravidelně před zasedáním zastupitelstva navštěvovali finanční výbor. Jde o poradní orgán zastupitelstva. Čtyři roky se snažíme přesvědčit jeho vedení i členy o novém pohledu na jeho význam. Nevnímáme totiž Finanční výbor jako pouhou účetní kontrolu plnění rozpočtu a účetních dokladů, nýbrž snažíme se vždy k jednotlivým položkám vyjadřovat a podávat podněty ke případným změnám.

„Poslední FV se konal v pátek, 26.8. tohoto roku od 10. hodin dopoledne. Současný starosta nás spolu s vedoucím Finančního odboru seznámil s výsledky hospodaření a plánovanými změnami schváleného rozpočtu města pro tento rok. Naše město stále splácí dluhy z úvěrů, které si pořídilo na realizace poměrně velkých podniků, jako byly společenské centrum UFFO, Středisko volného času a přestavba městského koupaliště. V současné době je to kompletní rekonstrukce kina Vesmír. Plánovaný projekt přestavby krytého bazénu na Aquacentrum v Trutnově se nepovedl a realizován v dohledné době nebude. Nebyl realizován ani vysoutěžený pomník ke 100. výročí založení republiky v roce 2018. Z našeho pohledu bychom rádi viděli větší využití finančních prostředků města, dotací a úvěrů na řešení dlouhodobě nejpalčivějších problémů našeho města. Ty vidíme zejména v parkování, v dopravě (automobilové, vlakové, ale i v cyklo-dopravě), bydlení, ale například i ve občanské vybavenosti příměstských částí a okolních obcí. Aktuálně je to zadržování vody v krajině a energetická krize, kterou bychom rádi řešili například alternativními zdroji na střechách obecních budov, sportovišť i rekreačních zařízení “, říká Robert Fajfr současný zastupitel za naše hnutí.