Zákaz podomního prodeje

V jarních měsících tohoto roku se nám podařilo prosadit zákaz podomního prodeje na celém území našeho města. Důvodem pro zákaz tohoto způsobu prodeje byla snaha ochránit občany před nekalými praktikami podomních prodejců, jejichž obětí se stávali zejména senioři.

Nejprve jsme si udělali internetový průzkum na sociálních sítích, abychom zjistili nakolik je situace v našem městě vážná. Zjistili jsme, že na aktivity podomních prodejců si stěžuje většina trutnováků napříč všemi věkovými skupinami.

Tito prodejci procházejí nejrůznějšími tréninky, kde se učí, jak psychologicky působit na oslovené spotřebitele a v honbě za maximálními zisky používají mnohdy i různé klamavé a agresivní obchodní praktiky. Zároveň jsme zkoumali, jakým způsobem celý problém doposud řešil městský úřad. K našemu velkému překvapení jsme zjistili, že doposud se nikdo problémem podomního prodeje nezabýval.

Urychleně jsme proto podali žádost o zákaz podomního prodeje a předložili ji ke schválení radě města. Naši žádost prostřednictvím sociální sítě podpořilo mnoho Trutnováků a i díky tomu žádost prošla radou bez průtahů.

Díky naší aktivitě se podařilo zabránit tomu, aby nepoctiví prodejci tahali peníze z kapes našich spoluobčanů.

Pokud vás i nadále budou podomní prodejci obtěžovat, stačí je upozornit na to, že tento způsob prodeje je zakázaný. V případě, že si nedají říct, stačí zavolat městskou policii, která jim může uložit vysokou pokutu.

Mgr. Petr Sobotka - Kandidát č. 3 Žít v Trutnově