Stání pro kolo v ceně garáže

V nedávno nám vedení radnice oznámilo, že obdrželo dotaci na plánovanou cyklověž a že přistoupí k její výstavbě. Trutnov se tak má zařadit mezi cyklistická města v naší republice. Bude však tato stavba opravdu významným impulsem pro rozvoj cyklistické dopravy v Trutnově?

Obáváme se, že nikoliv. Je zde navíc vysoké riziko, že kapacita parkovací cyklověže bude jen málo využita. Iniciátoři tohoto záměru postupovali tak, jak je v Trutnově v mnoha případech typické. Bez konzultace s odborníky a bez projednání s veřejností. Kritické hlasy se k záměru ozývaly od samého počátku jeho zveřejnění. Bylo poukazováno na naddimenzování stavby i nevhodné umístění na stávající stezce, zásadně negativním způsobem ovlivňující vzhled daného místa i okolí. To však iniciátorům stavby věže nevadilo a s podporou vedení města se záměr předložil na zastupitelstvu ke schválení. Jak to tak u nás ve městě bývá, hlasovací mašina vládnoucí koalice, hluchá k veškeré argumentaci v diskuzi, záměr v předložené podobě schválila. V argumentaci při projednávání se pak zástupci vedení města neštítili lhát, když argumentovali potřebou záměr bezodkladně schválit, z důvodu termínu pro podání žádosti o dotaci. Pravda však byla taková, že před tímto termínem se konalo ještě jedno zastupitelstvo. Pro žádost o dotaci byla následně, potichu a v tajnosti dokumentace upravena do jiné podoby než schválilo zastupitelstvo. Věž se na základě kritiky přemístila mimo stezku, na volnou plochu parkoviště u budovy okresního soudu.

Jsme toho názoru, že tato změna záměru by měla být minimálně potvrzena novým hlasováním zastupitelstva. Cyklověž je jistě dobré řešení pro města s již rozvinutou cyklistickou dopravou, ale i zde musí být realizována na základě stanovení celkové koncepce cyklodopravy. Ta ale našemu městu schází. I v tak cyklistickém městě jako jsou Pardubice, je tato věž využívána z poloviny své kapacity. Desetkrát více cyklistů raději uloží své kolo vedle věže k obyčejným stojanům umístěným pouze pod střechou, s dohledem kamer městské policie. Finální řešení věže v Trutnově navíc limituje řešení budoucí podoby části ploch v okolí okresního soudu. Dotační program, ze kterého se bude čerpat, byl vypsán primárně na rekonstrukci a výstavbu dopravních terminálů.

Je tedy otázkou, jak v této souvislosti bude v budoucnu posuzována případná žádost na výstavbu výpravní budovy na autobusovém nádraží, kterou bylo možné ze stejného programu pořídit, včetně do této budovy integrovaných bezpečnostních stání pro kola. Na kolik vlastně přijde zřízení jednoho takového stání v parkovací věži? A neargumentujme prosím financováním z dotace, protože to ve finále jsou peníze nás všech, z našich daní. Jedno stání pro kolo přijde na více jak 100 tisíc korun! Jaký měl být dle našeho názoru postup pro zřízení bezpečných stání? Zejména měl být anketním způsobem proveden průzkum mezi cestujícími autobusem a vlakem, který by zjistil jejich ochotu použít pro příjezd na nádraží kolo. Současně měl být veřejnosti představen tento záměr, přičemž měla být nabídnuta různá existující řešení pro bezpečné uložení kol. Po prověření zájmu obyvatel o využití bezpečného uložení kola a zjištění preferovaného druhů a míst uložení, měl být záměr posouzen odborníky z hlediska vhodnosti technického řešení i finanční náročnosti konkrétních realizací.

Studiem této problematiky jsme došli k závěru, že vhodnějším řešením by bylo pořízení stavebně neukotvených cykloboxů, umožňujících variabilní uspořádání pomocí dalších připojitelných modulů. Za stejný objem peněz by bylo možné pořídit boxy pro více kol a na různých místech ve městě. Mnohé z nich pak mohly být přemísťovány s ohledem na rozdílnou poptávku v různých obdobích roku. Například boxy od škol mohly být v létě uloženy na letním koupališti. Cykloboxy navíc nabízí několik výrobců, tudíž bylo možné takovou zakázku soutěžit, což u cyklověže není možné. Jen pro zajímavost, běžná cena stání pro jedno kolo u těchto cykloboxů může být oproti cyklověži až třetinová.

Řešení pomocí mobilních cykloboxů však není jediným alternativním opatřením pro zřízení bezpečných stání. Doplňují ho stání v nevyužívaných částech městských i soukromých budov a běžné stojany se zastřešením a dohledem kamer městské policie.

Po cyklostezce na Housce se tak věž stane dalším příkladem amaterismu a arogance současné vládnoucí koalice na naší radnici, která není schopna připravit skutečně efektivní řešení pro intenzivní rozvoj cyklodopravy v Trutnově.

Ing. Václav Javůrek - Kandidát č. 4 Žít v Trutnově