Radniční listy analýza

Přednedávnem vyšel průzkum podpořený Visegradským fondem, který zkoumal radniční periodika v ČR. Mezi zkoumanými městy je i Trutnov, pojďme se podívat jak dopadly naše Radniční listy.

Připomeňme jen, že noviny financované z městské pokladny upravuje tzv. tiskový zákon, který výslovně říká, že radniční periodika mají být vyvážená. Což znamená, že do radničních listů mají mít přístup všichni, kdo se podílejí na správě města, tedy i radniční opozice.

Uvedený výzkum sledoval městské noviny v několika ohledech. Index Benefit, který je na našem obrázku, zkoumá, jak je konkrétní radniční periodikum prospěšné pro občany z hlediska informací. Z celkového počtu 65 zkoumaných měst se Trutnov umístil až na 48 místě.

V indexu IRON, který zkoumá, jak konkrétní hlásná trouba radnice dává prostor alternativním názorům. To znamená, zda vedení radnice prezentuje pouze samo sebe, nebo dává prostor i někomu jinému. Trutnovské radniční listy si sice polepšily na 31. místo, alternativnímu názoru však dávají pouze 1,59 % prostoru ze sto bodové škály. Což znamená, že Radniční listy jsou jednooký mezi slepými králem.

K tomuto hodnocení musíme připojit i svou zkušenost; pokud chceme zveřejnit nějaký náš názor na danou věc, musíme vždy v podání odcitovat zákon (viz. obrázek), aby bylo patrné že naší radnici to ukládá zákon a nikoliv pouze blahovůle vedení.

Redakční rada Radničních listů si však záhy osvojila celou škálu ústrků, manipulací a šikan, jak opozici jejich zákonný nárok "osladit". Z pomyslného stupně vítězů se na třetím místě umístila zametací šikana. Váš článek sice zveřejní, jako v případě informace o konání Oživeného Poříčí, ale je až na desáté straně Radničních listů až za příspěvkem o očkování proti vzteklině.

Na druhém místě je protičlánková manipulace. Vydáte-li článek, který se vedení města nelíbí, jako ten náš o cyklověži (viz. obrázek), vydá radnice svůj "protičlánek", který vytvoří až po uzávěrce a na vaše argumenty zareaguje neobjektivními daty.

Vítězný ústrk jsme nazvali "hrou na blbečka". Podáte-li svůj článek včas, přesto se vám může stát, tak jako s naším článkem o Zelené louce, že vám jej neotisknou v tom čísle, ve kterém jste jej chtěli mít. Řeknou vám, že jste to sice podali včas, ale oni se k tomu dostali až následující den po uzávěrce, takže vám to v aktuálního čísle neotisknou.

Co na to říci - lidské kreativitě se meze nekladou.

Celý průzkum si můžete prostudovat.