Trutnovský rozpočet aneb sekera hluboko zatnutá

Jako tradičně se u nás v Trutnově schvaluje rozpočet, respektive jeho provizorium, chvilku před vánočními svátky.

 Vedení radnice pravděpodobně nechce své občany, již tak zatížené předvánočním shonem, zatěžovat dalším břemenem. Patrně tentýž přístup zvolilo vůči zastupitelům, kterým toto rozpočtové provizorium dalo k dispozici pouze pět dnů před samotným schvalováním. Možná to má být vzkaz „chcete-li prudit musíte si přivstat anebo si vzít dovolenou abyste si nejdůležitější trutnovský dokument roku 2019 poctivě nastudovali". To, co vás však zarazí hned při nahlédnutí do rozpočtového provizoria, je obří čtvrt miliardová sekera, kterou vedení města zatlo do zad trutnovského občana. Schodek rozpočtu na rok 2019 je totiž rekordních 254.057.950 Kč. Jak si vysvětlit tuto, na trutnovské poměry, ohromnou cifru? Jednoduše, již je po volbách a staronová koaliční loď z estetických důvodů doplněná o pirátskou vlajku již nemusí hrát roli řádného hospodáře. Městská koalice v čele s ODS může naopak oprášit jedno ze svých předvolebních hesel „Máme rádi město, které si před problémy nesedne na zadek“. Nasadit si masku krizových manažerů a tvářit se, že jedině oni jsou schopni vyvést město z finančních problémů, na které 20 let zadělávali. Překvapivé jsou i jednotlivé položky, zejména ty investiční, neboť vedení města zřejmě zapomnělo rozepsat téměř 40 milionů korun do investičních akcí. Když si totiž sečtete investice rozepsané v kolonce rozvoj města a porovnáte s prostředky, který má tento odbor k dispozici, zjistíte, že se téměř 40 milionů nějak „ztratilo na cestě“. Rovněž se můžete domnívat, že se vedení města v rámci FKSP rozhodlo věnovat vrcholovému golfu. Na konci strany 8 totiž svítí investiční položka „Adventure Golf Trutnov“, kterou se naše radnice rozhodla podpořit pěti a půl miliony. Naopak naprosto chybí investice do okrajových obcí města (Starý Rokytník, Lhota apod.) nebo dlouhodobě opomíjených čtvrtí jako je Poříčí nebo Zelená Louka.

Zeptejte se prosím sami sebe zvedli byste pro takovýto rozpočet ruku?

PS: Vážení Trutnováci, pokud najdete před svátky čas, podívejte se na trutnovský rozpočet. Budete-li se chtít na něco vedení města zeptat učiňte tak našim prostřednictvím. Dotaz nám prosím napište na náš facebookový profil (do zprávy nikoliv jako komentář k postu).