Trutnovská filharmonie

V pátek 1. listopadu zazní v rámci festivalu Trutnovský podzim první koncert Trutnovské filharmonie. Málokteré město velikosti Trutnova se může pochlubit vlastní filharmonií. Trutnovská filharmonie je orchestr čítající přibližně padesát členů, jedná se především o místní hudebníky. Program je sestaven ze skladeb klasického koncertního repertoáru a jeho vrcholem je poslední dílo z tvorby trutnovského skladatele a dirigenta Tomáše Korbela: Koncert pro klavír a orchestr Es dur. 

Tomáš Korbel je významnou tváří trutnovské kulturní scény, proto s ním zveřejňujeme krátký rozhovor o projektu Trutnovské filharmonie a trutnovské hudební scéně.

1. Můžete nám stručně představit projekt Trutnovská filharmonie? 

Je to vlastně   pokračování Trutnovského symfonického orchestru, kdy se Libor Kasík a Lukáš Červený shodli na tom, že by bylo hezké mít v Trutnově orchestr složený z místních muzikantů, který by mohl být každoroční součástí festivalu Trutnovský podzim. Současný orchestr se skládá ze tří skupin: jádro tvoří hráči orchestru Musica Antiqua, druhou skupinou jsou bývalí i současní studenti ZUŠky a jednotlivé sekce jsou posíleny o profesionální hráče z Pardubic a z Prahy. 

Já jsem byl do tohoto projektu přizván Lukášem Červeným jako skladatel se svým klavírním koncertem, za což mu tímto velmi děkuji. Pozval jsem také sólistku Sáru Suchánkovou z Hudební akademie múzických umění v Praze. 

2. Je klavírní koncert Es dur vaše první skladba, která zazní v Trutnově?

Není. V Trutnově jsem měl možnost prezentovat moji tvorbu již několikrát. V roce 2012 jsem ve spolupráci se smyčcovým souborem Collegium Camerale uspořádal koncert sestavený z mých prací. V roce 2014 jsem provedl svou Mši C dur se smíšeným pěveckým sborem Chorea Corcontica a orchestrem Musica Antiqua. Mé věci (například Sonáta pro housle a klavír nebo Nocturno pro flétnu) průběžně zaznívají na komorních koncertech, které se konají nejčastěji v Síni Bohuslava Martinů.

3. Jak na vás působí hudební scéna v Trutnově? Je pro posluchače pestrá a dostupná?

Vnímám ji  jako žánrově pestrou a dramaturgicky vyváženou (Jazzinec, Trutnovský podzim, teď naposled například Otevřené hospody nebo Punkovej večírek). S nadějí pozoruji umělecké aktivity Romana Dorňáka za účelem znovuoživení Bojiště. Jediné, co mi v Trutnově dosud chybělo, byly nějaké pravidelnější koncerty komorní hudby, a proto s nadšením kvituji vznik občanského spolku Trutnoforte a pořádání pravidelných měsíčních koncertů. Tyto akce dávají díky své zajímavě koncepční dramaturgii příležitost posluchačům klasické hudby poznat širokou paletu tohoto žánru (tematické večery, koncerty bývalých absolventů trutnovské ZUŠ, koncerty profesionálních hráčů, atd.)

Mgr. Tomáš Korbel

Tomáš Korbel, trutnovský rodák, je původní profesí historik, který vystudoval Historickou sociologii na Univerzitě Karlově, v současné době zde studuje doktorandský obor Soudobé kulturní dějiny a přednáší.  Obor dirigování studuje na Pardubické konzervatoři u Jana Svejkovského a Tomáše Židka. Působí v Základní umělecké škole v Trutnově jako klavírní pedagog a korepetitor. 

Amatérsky se věnuje historické kompozici. Skladby Tomáše Korbela zazněly v Trutnově již několikrát. 

V současné době je uměleckým vedoucím a dirigentem komorního orchestru Musica Antiqua Trutnov, se kterým provedl nepřeberné množství děl světových autorů. Jako klavírista vystupuje s mnoha místními sólisty a soubory, např. se sborem Krkonošské Collegium Musicum. Za hru na klavír byl několikrát oceněn, například v okresních a krajských soutěžích ZUŠ za vynikající klavírní spolupráci.