Radniční listy článek

Platíme si cenzuru z našich daní aneb fenomén trutnovských radničních listů. Hloubková analýza radničních periodik (Odkaz 1), kterou provádělo v roce 2006 občanské sdružení Oživení, konstatovala, že radniční periodika jsou u většiny měst a obcí zatíženy cenzurou a představují nepřiznaný volební nástroj placený z veřejných peněz.

Obě tyto skutečnosti jsou v rozporu se zákonem, kdy má občan právo na vyvážené a objektivní informace a taky právo vědět, kolik peněz strany použily na sebeprezentaci ve volebním klání. Shrnutí závěrečné zprávy pak bylo následující: “Prozkoumáno bylo celkem 500 čísel radničních periodik od 100 různých samospráv z celé České republiky. Názorům odlišným od vedení radnice je v průměru věnováno 2,6 % z politické plochy. K radnici nesouhlasné názory se objevily jen ve zhruba čtvrtině (27 %) čísel. Periodika jsou zhusta cenzurována, dvě třetiny vydavatelů vůbec nepřipustí polemiku. Vedení radnic a krajů pošlapávají ústavní práva svobody projevu, svobodné soutěže politických sil i účasti veřejnosti na správě věcí veřejných a to vše za peníze občanů.”

Třicet let od revoluce a třináct let po tomto průzkumu jsou poměry v Trutnově v tomto směru nevalné. Vládnoucí koalice v čele se starostou používá věstník k sebeprezentaci jako levný PR prostředek. Pro polemiku názorů kritických k počínání a plánům radnice z řad opozičních zastupitelů a občanů pak nezbývá místo. Články opozičních zastupitelů, konstruktivně kritizující některá rozhodnutí, stav veřejného prostoru i plánovaných investic vedení města (stavbu cyklověže, bezpečnost přechodů, připravenost města na klimatickou změnu...) byly a jsou až s dýchavičnou zarputilostí pozdržovány tak, aby již nemohly být aktuální či aby zbyl čas do vydání nového čísla připravit “nápravnou” protireakci v nepřiměřeném rozsahu, v jednom případě dokonce dehonestující autora osobními útoky na jeho kvalifikaci či motivaci. To vše se děje pod záminkou tzv. apolitičnosti periodika, která je ovšem ze své podstaty falešná. Trutnovští občané pak nevědomky přijímají roli pasivního čtenáře a oněměli úplně. Pokud totiž neinformují o sportovní či kulturní akci, jejich názor není zveřejněn. Například v květnovém čísle 2019, referující mimo jiné o změně údržby trávníků, tisková mluvčí nezmínila, že tlak na změnu způsobila elektronická petice, pod níž se podepsalo přes 150 lidí. Že občanským peticím, starosta Trutnova neholduje, bylo vidět na podzimním zastupitelstvu, kdy je označil za “plošný útok”. 

Podívejme se společně, jak to vypadalo u nás v Trutnově v posledních 12 vydáních. Z grafu a tabulky (3) níže je patrné, že osoba starosty byla zastoupena v každém čísle (100% ze všech sledovaných vydání; celkem 55x z toho 33x na první straně - starosta startuje závody, drží v ruce prvního občánka roku 2019, starosta také hodně vysvětluje a stříhá pásky...), v žádném čísle nebyl prezentován kritický/alternativní názor občana (0 % ze všech sledovaných vydání), opoziční zastupitelé dostali šanci zveřejnit svůj kritický příspěvek celkem 2x (17 % ze všech sledovaných vydání). 

A jaké tedy máme možnosti a nástroje současnou situaci zlepšit a umožnit přístup k rozmanitějším názorovým proudům? Podle o.s. Oživení je klíčové oddělit práci redakce od lidí, kteří jsou v osobním střetu zájmů. Je tedy nemyslitelné, aby v radě radničních listů byli zastoupeni členové rady vedení města (momentálně to jsou 3 z 10; jmenovitě Tomáš Eichler/Piráti, Libor Kasík/ODS a Tomáš Hendrych/ODS). Dalším krokem je oddělení role redaktora/-ky od zástupců města/politiků. Není tedy vhodné, aby hlavní redaktorkou byla současně úřednice města. Pomohlo by rovněž, kdyby město proaktivně názory vyhledávalo a vybíralo témata, ke kterým se bez cenzury budou moci v dalším čísle politické subjekty i občané vyjádřit, pokud budou mít zájem a pokud jejich příspěvky splní etický kodex. Mnohá další vylepšení, která by pomohla k větší demokratizaci trutnovských radničních listů, jsou pak obsažena v Manuálu pro dobré radniční periodikum (Odkaz 2). 

Věřím, že tato analýza přemýšlivým čtenářkám a čtenářům pomůže, aby kritičtěji přistupovali k předloženým informacím v trutnovských radničních listech, aby lépe rozeznali poloskrytou propagandu a aby se sami stali aktivnějšími a odvážnějšími v projevování svých názorů i v obraně svých práv na získávání vyvážených informací.

Ivana Šnircová

Autorka článku pochází z Trutnova a vystudovala VŠCHT. Posledních pět let žije střídavě v Česku a ve Švýcarsku, kde pracuje jako senior manažerka v biotechnologii. Je členkou sdružení Žít v Trutnově, zástupkyní v radě Zelených pro Královéhradecký kraj, feministkou, environmentální a občanskou aktivistkou. 

1) https://www.oziveni.cz/documents/radnicni_listy/shrnuti-pruzkumu.pdf

2) https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/hlasna-trouba_manual_web.pdf Tabulka s analýzou

Tabulka s analýzou