Odpuštěná smluvní pokuta

Březnové zastupitelstvo neschválilo odpuštění smluvní pokuty jednomu developerovi, protože nedodržel podmínky smlouvy. Potud je vše v pořádku, neboť by se měla uplatňovat zásada římského práva "Pacta sunt servanda" (dohody se dodržují).  Je tu však jedno velké "ALE"...

Před dvěma lety vedení města odpustilo jinému developerovi smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. Leckomu by se tak mohlo zdát, že vedení našeho města uplatňuje zásadu dvojího metru.  Více se dozvíte v reportáži České televize, kterou můžete shlédnout zde: https://youtu.be/AqWv8JNmB40