Nová průmyslová zóna na Zelence

Sdružení Žít v Trutnově zásadně nesouhlasí s vybudováním průmyslové zóny pod okny panelových domů na sídlišti Zelená Louka.

Tato více jak pět hektarů velká průmyslová zóna má vzniknout prodloužením ulice Pražského povstání až k ulici Ke Statku. Bezprostředně tak hrozí zvýšení hluku, prašnosti, znečištění ovzduší a nárůst světelného smogu v případě, že se bude jednat o továrny s nepřetržitým provozem.
Továrny a haly dramaticky zhorší životní podmínky nejen obyvatel přilehlých domů. Do zóny totiž není jiný přístup pro těžkou nákladní dopravu, než ulicí Horská průjezdem skrz celé sídliště. Po letech přehlížení a ignorování potřeb sídliště Zelená Louka tak současné vedení města v čele se starostou Adamcem ukázalo svůj skutečný vztah k této části města a plivlo do tváře jeho obyvatel.

Změnu územního plánu města, ale schválily všechny strany zasedající v zastupitelstvu, s výjimkou dvou zastupitelů sdružení Žít v Trutnově.


Za sdružení Žít v Trutnově vám můžeme slíbit, že učiníme vše pro to, abychom tento záměr odvrátili. K tomu však potřebujeme uspět v nadcházejících komunálních volbách a tudíž vás žádáme o vaše hlasy.

Budeme usilovat o to, aby se prostor plánované průmyslové zóny využil ve prospěch obyvatel sídliště. Dokážeme si zde představit multifunkční park s osvětlenou dráhou na in-line brusle, v zimě využitelnou pro večerní běžecké lyžování. Na takto velké ploše by se současně našlo místo pro výstavbu dalších sportovišť, psího hřiště i pro tolik potřebné moderní dopravní hřiště, které Trutnovu zoufale schází.